Niech przemówią liczby

Budowa kanalizacji w naszym mieście
Budowa kanalizacji w naszym mieście
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Niech przemówią liczby

Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy – garść danych o branży wodno-kanalizacyjnej (i Markach) po ostatnim ogólnopolskim spisie ludności

Pamiętajcie, jak spisywaliśmy się w ubiegłym roku? Główny Urząd Statystyczny (GUS) rozpoczął publikację danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021. Jedna z pierwszych informacji dotyczy wyposażenia mieszkań i budynków w instalacje techniczne. Nas oczywiście najbardziej zainteresowały dane dotyczące dostępności wodociągów i kanalizacji. Zostały one zestawione z wynikami spisu przeprowadzonego w 2011 r., dzięki czemu możemy zobaczyć, jak zmienia się nasza branżowa i domowa rzeczywistość. A że się zmienia, mówią liczby. I tu dosłowny cytat z publikacji GUS.

„Według stanu na 31 marca 2021 r. spośród ponad 6,9 mln budynków, w których zlokalizowane były mieszkania, 96,2 proc. stanowiły budynki podłączone do wodociągu (tj. prawie 6,7 mln). W porównaniu z 2011 r. liczba takich budynków wzrosła o 14,9 proc.. W kanalizację* wyposażonych było ponad 6,4 mln budynków, tj. 92,7 proc. ogółu budynków z mieszkaniami, a ich liczba wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 17,5 proc.”

Swoje trzy grosze do tych statystyk dorzucił Wodociąg Marecki. W 2011 r. dostarczaliśmy wodę do 7,4 tys. gospodarstw domowych, w 2021 r. – już do 14,5 tys. W tym przypadku dynamika wyniosła 96 proc. A kanalizacja sanitarna? W 2011 r. byliśmy jeszcze przed rozpoczęciem wielkich inwestycji. Wówczas z kanalizacji sanitarnej (czyli miejskiej sieci) korzystało zaledwie 2,8 tys. gospodarstw domowych. Na koniec ubiegłego roku – już 14,2 tys. A to oznacza dynamikę przekraczającą 400 proc. To pokazuje, jak bardzo zmieniły się Marki.

Będziemy powtarzać to jak mantrę. Bez wsparcia Unii Europejskiej, która trzykrotnie obficie dofinansowała nasze inwestycje (około 110 mln zł wsparcia), nie byłoby to możliwe. Opowiemy Wam o tym podczas sobotnich Dni Otwartych Unii Europejskiej.

*uwaga metodologiczna. Jak zaznacza GUS, w jego badanich mieszkania wyposażone w kanalizację to nie tylko te podłączone do sieci, ale również te, które dysponują zbiornikami bezodpływowymi (szamba) oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków. W przypadku Marek piszemy o gospodarstwach wyłącznie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Co o tym myślisz?

« wstecz | w górę