Artykuły autora

Monika Mirecka - artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3". Postępowanie nr 13/WM/R/20

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/20 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przewodów odprowadzających nadmiar wody technologicznej, na potrzeby stacji obsługi samochodu specjalistycznego...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW-2 do docelowej wydajności w ramach zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3". Postępowanie nr 10/WM/R/20

Czytaj więcej

« wstecz | w górę